Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, banden, botten gewrichten en zenuwen, waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Werken, sporten, lopen, staan, springen, bukken. Het zijn handelingen of activiteiten die normaal gesproken vanzelfsprekend zijn. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u belemmerd wordt bij het uitvoeren van deze handelingen in het dagelijks leven.

 

Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een “verkeerde”  beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.

De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u bij deze klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat.  

 

Bij Summa Corpa doen we onze uiterste best om zo snel mogelijk de oorzaak van de klachten te achterhalen en een nauwkeurige diagnose te stellen. Tijdens je eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van je klachten door het afnemen van een anamnese en onderzoek. Indien gewenst wordt  op basis daarvan een behandelplan opgesteld. Het behandelplan is echt maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders, en ook elk lichaam zal anders reageren op de prikkels die tijdens een behandeling gegeven worden. Het aantal behandelingen hangt af van de gestelde diagnose, klachten en de ernst ervan.

 

Onze doelstelling is om u zo snel mogelijk van u klachten af te helpen.  Naast het behandelen van klachten besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen (of terugkeren) van problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat.  Een fysiotherapeutische behandeling duurt een half uur tot een uur.

 

Naast fysiotherapie  kan de fysiotherapeut  ter ondersteuning ook gebruik maken van massage. 

 

Ter info:

 

-Gezien de organisatorische en administratieve rompslomp, het financiële aspect en de gemaakte kosten-baten analyse is het duidelijk geworden dat het niet haalbaar is om naast mijn full-time werkzaamheden in het ziekenhuis ook nog bij Summa Corpa fysiotherapeutische behandelingen te gaan geven.  In de toekomst hopen we een zelfstandig werkende fysiotherapeut en/of manueeltherapeut toe te voegen aan ons team. Hierdoor kunnen er wellicht wel fysiotherapeutische behandelingen gegeven worden. 

 

Mvg

Roy Luza

Summa Corpa